Over MHM

 

Wonen is een eerste levensbehoefte. De kwaliteit van de woning draagt voor een aanzienlijk gedeelte bij tot het welbevinden van de bewoner. Daarbij komt dat de eisen die de overheid stelt aan de exploitatie van woningen steeds hoger worden en de huurder steeds meer mogelijkheden krijgt om zich uit te spreken.

 

In het licht hiervan stelt MHM Onroerend Goed alles in het werk om de staat van haar bezit aan de eisen van de huidige én toekomstige tijd te laten voldoen. Dit is tenslotte de basis van een duurzame relatie tussen huurder en verhuurder.

Agnetha park, Delft (Unesco heritage)