Werken bij MHM Onroerend Goed

Medewerker financiële administratie

Functie
Als medewerker financiële administratie draag je zorg voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de registratie van de cijfers in de financiële administratie conform de eisen van de financiële verslaglegging.

 

Werkzaamheden

 • Ondersteunen bij het opstellen van de jaarrekening zoals het maken van specificaties van diverse grootboekrekeningen
 • Ondersteunen bij het samenstellen van het controle dossier voor de accountant
 • Boeken van de vaste activa administratie (activeren, desinvesteren)
 • Uitvoeren van de huur-, VVE- en beheerders prolongaties
 • Opstellen van de aangifte omzetbelasting
 • Goedkeuren van diverse inkoop- en verkoopfacturen en diverse boekingen maken/tussenrekeningen afletteren
 • Formaliseren van huurovereenkomsten
 • Opstellen van voorschotbedragen stook- en servicekosten en het goedkeuren van stook-&servicekostenafrekeningen
 • Aanmaken van betaaladvieslijsten en betaalbestanden en het boeken van dagafschriften
 • Overige werkzaamheden

 

Kandidatenprofiel
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat die:

 • Een administratieve/financiële opleiding heeft op minimaal MBO niveau 4
 • Minimaal 3 jaar werkervaring heeft in een soortgelijke functie
 • 28 – 38,75 uur per week beschikbaar is (24 uur is ook mogelijk indien je hiernaast nog studeert)
 • Kennis van financiële softwarepakketten en MS Office

 

Wij bieden
Een zelfstandige functie in een informele sfeer. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Een goede salariëring afhankelijk van ervaring en opleiding. Bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals premievrij pensioen, reiskostenvergoeding en (elektrische) fietsregeling.

 

0348-485185                                 www.mhm.nl

 info@mhm.nl                              Vijzelmolenlaan 6F, 3447 GX, Woerden


Medewerker crediteuren-/debiteurenadministratie vastgoed

Functie
Binnen deze functie draag je zorg voor het controleren en inboeken van diverse soorten facturen en het beheren van de debiteurenadministratie.

Werkzaamheden

 • Registreren en inboeken van diverse soorten facturen, zoals:
 • Technische dienst facturen
 • Gemeentelijke aanslagen
 • Gas/water/licht afrekeningen
 • Algemene facturen

 

 • Opstellen stook- & servicekosten afrekeningen
 • Het verzorgen van betalingsherinneringen en aanmaningen:
 • Telefonisch/schriftelijk contact met crediteuren en debiteuren
 • Overige voorkomende werkzaamheden

 

Kandidatenprofiel

Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat die:

 • Bezig is of beschikt over een afgeronde MBO niveau 4 opleiding bedrijfsadministratie of een gelijkwaardige opleiding
 • 28 – 38,75 uur per week beschikbaar is (24 uur is ook mogelijk indien je hiernaast nog studeert)

 

Wij bieden
Een zelfstandige functie in een informele sfeer. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Een goede salariëring afhankelijk van ervaring en opleiding. Bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals premievrij pensioen, reiskostenvergoeding en (elektrische) fietsregeling.

 

0348-485185                                 www.mhm.nl

 info@mhm.nl                              Vijzelmolenlaan 6F, 3447 GX, Woerden


Hoofd financiële administratie

Functie
Als hoofd/coördinator financiële administratie ben je samen met de controller verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van de verschillende entiteiten binnen MHM. Hierbij ben je enerzijds meewerkend, waarbij je diverse controles uitvoert en indien nodig diverse werkzaamheden oppakt. Anderzijds ben je coördinator van het team, bestaande uit medewerkers financiële-, crediteuren- en debiteurenadministratie (ca. 4 FTE).

 

Werkzaamheden

 • Beheren van de inrichting van het grootboek in samenspraak met de controller
 • Zorgdragen voor het administratieve gedeelte van de jaarrekening en periodieke rapportages
 • Samenstellen van het controledossier voor de accountant
 • Optimaliseren/automatiseren van de financiële processen in samenspraak met diverse afdelingen
 • Goedkeuren van de activa administratie (activeren, desinvesteren)
 • Zo nodig uitvoeren van de huur-, VVE- en beheerders prolongaties
 • Goedkeuren van de aangifte omzetbelasting
 • Zo nodig goedkeuren van diverse inkoop- en verkoopfacturen en diverse boekingen
 • Zo nodig formaliseren van huurovereenkomsten
 • Ondersteunen bij subsidieaanvragen op financieel gebied
 • Leiden van (strategische)projecten, zoals van het project digitaliseren van de facturenstroom
 • Overige werkzaamheden

 

Kandidatenprofiel
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat die:

 • Een administratieve/financiële opleiding heeft op minimaal HBO niveau
 • Minimaal 5 jaar werkervaring heeft in een soortgelijke functie
 • Leidinggevende vaardigheden bezit
 • Oog voor detail heeft en een helikopterview
 • 32 – 38,75 uur per week beschikbaar is
 • Ervaring met het leiden van (strategische)projecten

 

Wij bieden
Een zelfstandige functie in een informele sfeer. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Een goede salariëring afhankelijk van ervaring en opleiding. Bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals premievrij pensioen, reiskostenvergoeding en (elektrische) fietsregeling.

 

0348-485185                                 www.mhm.nl

 info@mhm.nl                              Vijzelmolenlaan 6F, 3447 GX, Woerden


Personeel & Organisatie/ HR - adviseur

Functie
Je adviseert en ondersteunt de directie en medewerkers op het gebied van personeel en organisatie. Hierbij heb je momenteel ondersteuning van ongeveer 0,5 FTE.

 

Werkzaamheden

 • Personeelsbeleid: je geeft het personeelsbeleid verder vorm in samenspraak met de directie en ziet toe op de uitvoering hiervan
 • Werving & selectie: je adviseert en ondersteunt de directie bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers door onder andere het voeren van sollicitatiegesprekken en de verwerking hiervan
 • In- door- uitstroom: je voert plan-, functionering-, beoordeling-, en exitgesprekken samen met de desbetreffende directeur en verwerkt deze in de personeelsadministratie. Je stelt diverse overeenkomsten op zoals arbeidsovereenkomsten en bijbehorende documenten. Je geeft personeelsmutaties door aan diverse afdelingen en eventueel aan externe partijen zoals de salarisadministratie en assurantietussenpersoon
 • Opleiding en ontwikkeling: je adviseert en ondersteunt de leidinggevenden bij het opleiden en ontwikkelen van medewerkers
 • Verlof, verzuim en veiligheid: je draagt onder andere zorg voor de administratieve verwerking van verlof, ziekmeldingen, arbodienst aangelegenheden, UWV zaken, risico-inventarisatie en evaluatie
 • Projecten: je bent betrokken bij diverse projecten zoals het opzetten van de gesprekscyclus en het verder implementeren van het HRM-pakket
 • Je voert overige werkzaamheden uit

 

Kandidatenprofiel
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat die:

 • Beschikt over een afgeronde HBO– of WO opleiding in de richting van HRM
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een P&O gerelateerde functie
 • (Organisatie)-sensitiviteit en verbindend vermogen heeft
 • Ervaring heeft met het ontwikkelen en implementeren van strategische initiatieven
 • 28 – 38,75 uur per week beschikbaar is

 

Wij bieden
Een zelfstandige functie in een informele sfeer. Een goede salariëring afhankelijk van ervaring en opleiding. Bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een premievrij pensioen, wettelijke reiskostenvergoeding en een (elektrisch) fietsplan.

 

0348-485185                                 www.mhm.nl

 info@mhm.nl                              Vijzelmolenlaan 6F, 3447 GX, Woerden


Frontdesk medewerker

Functie
Als frontdesk medewerker ben je enerzijds samen met je directe collega’s verantwoordelijk voor de receptie-/facilitaire werkzaamheden. Anderzijds ondersteun je een of meerdere andere afdelingen met licht administratieve werkzaamheden.

 

Werkzaamheden

 • Afhandelen van binnenkomende e-mail, telefoon en post
 • Up to date houden diverse overzichten
 • Uitvoeren van licht huishoudelijke taken zoals schoonhouden van keuken en vergaderruimte
 • Beheer van de keuken-, kantoor- en hardware voorraad
 • Licht administratieve ondersteuning bieden aan diverse afdelingen
 • Uitgaande post verzorgen
 • Overige voorkomende werkzaamheden

 

Kandidatenprofiel

Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat die:

 • Minimaal beschikt over een afgeronde MBO diploma
 • Beschikt over kennis van het Microsoft pakket
 • De Nederlandse taal in woord en geschrift goed beheerst
 • De Engelse taal in woord en geschrift voldoende beheerst
 • 28 – 38,75 uur per week beschikbaar is

 

Wij bieden
Een zelfstandige functie in een informele sfeer. Een goede salariëring afhankelijk van ervaring en opleiding. Bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals premievrij pensioen, reiskostenvergoeding en (elektrische) fietsregeling.

 

 

0348-485185                                 www.mhm.nl

 info@mhm.nl                              Vijzelmolenlaan 6F, 3447 GX, Woerden


Loodgieter/Installateur

 

Functie
Je houdt je bezig op locatie in Amsterdam met het vervangen van loden waterleidingen in onze woningen.

 

Kandidatenprofiel
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat die:

 • Relevante werkervaring heeft
 • In het bezit is van rijbewijs B & E

 

Wij bieden
Een zelfstandige functie. Een goede salariëring, afhankelijk van ervaring en opleiding. Bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals premievrij pensioen, reiskostenvergoeding en (elektrische) fietsregeling.

 

0348-485185                                 www.mhm.nl

 info@mhm.nl                              Vijzelmolenlaan 6F, 3447 GX, Woerden


Procesmanager Vastgoed

 

Functie
Als Procesmanager Vastgoed ben je een brugfiguur tussen de IT en verschillende afdelingen voor processen en procedures, optimaliserings- en digitaliseringsprojecten en risico-maatregelen.

 

Werkzaamheden

 • Processen en procedures in kaart brengen, beheren, analyseren, evalueren en optimaliseren
 • Beheren van autorisaties
 • Het projectleiderschap nemen bij bepaalde optimaliserings- en digitaliseringsprojecten
 • Ondersteunen bij het in kaart brengen van het beleid op diverse gebieden
 • Opzetten van een systeem waarmee kansen op (compliance) risico’s op een eenduidige manier worden geïdentificeerd, gewaardeerd en beheerst

 

Kandidatenprofiel

Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat die:

 • Beschikt over een afgeronde Hbo- of Wo-opleiding
 • Beschikt over relevante werkervaring
 • Ruime ervaring heeft met Microsoft Office
 • Bij voorkeur ervaring heeft met ons ERP systeem Viewpoint/Itris (pré)
 • Een helikopterview heeft, kan plannen en organiseren, over probleemoplossend vermogen beschikt en communicatief vaardig is
 • 28 – 38,75 uur per week beschikbaar is

 

Wij bieden
Een zelfstandige functie in een informele sfeer. Een goede salariëring, afhankelijk van ervaring en opleiding, plus bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een premievrij pensioen, wettelijke reiskostenvergoeding en een (elektrische) fietsregeling.

 

 

0348-485185                                 www.mhm.nl

 info@mhm.nl                              Vijzelmolenlaan 6F, 3447 GX, Woerden


Medewerker technisch beheer backoffice Vastgoed

 

Functie
Als Medewerker technisch beheer backoffice ondersteun je de opzichters/projectleiders bij de administratie met betrekking tot het onderhoud en renovatie van onroerend goed.

 

Werkzaamheden

 • Opvragen van offertes voor onder andere onderhoud en renovatie
 • Uitzetten van opdrachten bij aannemers en de administratieve afhandeling hiervan
 • Per mail en telefonisch beantwoorden van vragen van aannemers in overleg met de opzichters/projectleiders
 • Administratieve ondersteuning van de opzichters/projectleiders
 • Zorg dragen voor de aanvraag en administratie van diverse certificeringen zoals energie labels
 • Overige voorkomende werkzaamheden

 

Kandidatenprofiel
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat die:

 • Relevante werkervaring heeft
 • Bij voorkeur een technische achtergrond heeft
 • Minimaal beschikt over MBO/HBO werk- en denkniveau
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden heeft
 • Snel kan schakelen, servicegericht is en in een hectische omgeving accuraat kan blijven werken

 

Wij bieden
Een zelfstandige functie in een informele sfeer. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Een goede salariëring afhankelijk van ervaring en opleiding. Bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals premievrij pensioen, reiskostenvergoeding en (elektrische) fietsregeling.

 

0348-485185                                 www.mhm.nl

 info@mhm.nl                              Vijzelmolenlaan 6F, 3447 GX, Woerden


Medewerker technisch beheer frontoffice Vastgoed

 

Functie
Als Medewerker technisch beheer frontoffice ben je het eerste aanspreekpunt voor dagelijkse reparatie- en onderhoudsvragen van huurders en draag je zorg voor de afhandeling hiervan.

 

Werkzaamheden

 • Staat huurders telefonisch en per mail te woord met betrekking tot reparatie- en onderhoudsvragen en draagt zorg voor de afhandeling hiervan
 • Uitzetten van reparatie-/onderhoud opdrachten bij aannemers en zorgdragen voor de administratieve afhandeling hiervan
 • Monitoren van de juiste en tijdige afhandeling van reparatie- en onderhoudsopdrachten
 • Overige voorkomende werkzaamheden

 

Kandidatenprofiel
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat die:

 • Relevante werkervaring heeft
 • Minimaal beschikt over MBO denkniveau
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden heeft
 • Snel kan schakelen, servicegericht is en in een hectische omgeving accuraat kan blijven werken

 

Wij bieden
Een zelfstandige functie in een informele sfeer. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Een goede goede salariëring  afhankelijk van ervaring en opleiding. Bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals premievrij pensioen, reiskostenvergoeding en (elektrische) fietsregeling.

 

0348-485185                                 www.mhm.nl

 info@mhm.nl                              Vijzelmolenlaan 6F, 3447 GX, Woerden


Jurist Vastgoed

 

Functie
Als Jurist vastgoed  ben je samen met de Coördinator Juridische zaken het aanspreekpunt voor alle voorkomende juridische zaken waarvan het merendeel gerelateerd is aan verhuur van onroerend goed, zowel bij woningen als bedrijfsonroerend goed.

 

Werkzaamheden

Ondersteunen bij het:

 • Voeren van juridische procedures inzake (huur)geschillen
 • Voeren van onder andere incasso-, overlast- en huurcommissieprocedures
 • Opstellen en controleren diverse contracten/brieven
 • Adviseren aan diverse afdelingen over verschillende rechtsgebieden
 • Ondersteunend bij due dilligence in aankooptrajecten
 • Bijhouden van relevante wetgeving/ jurisprudentie
 • Overige voorkomende juridische-/administratieve werkzaamheden

 

Kandidatenprofiel

 • Afgeronde HBO-/WO-opleiding rechten
 • Relevante werkervaring
 • Kennis van het vastgoedrecht
 • Bekendheid met regelgeving AVG is een pré
 • Beschikbaar voor 28 – 38,75 uur per week

 

Wij bieden
Een zelfstandige functie in een informele sfeer. Een goede salariëring, afhankelijk van ervaring en opleiding. Bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals premievrij pensioen, reiskostenvergoeding en (elektrische) fietsregeling.

 

0348-485185                                 www.mhm.nl

 info@mhm.nl                              Vijzelmolenlaan 6F, 3447 GX, Woerden


VvE Manager

 

Functie
Als VvE Manager behartig je de belangen namens MHM bij diverse Verenigingen van Eigenaren waarvan MHM lid is (eigenaarsrol) en in enkele gevallen een bestuurdersrol heeft. De VvE Manager fungeert als aanspreekpersoon voor diverse partijen en handelt de daaruit voorkomende vraagstukken af.

 

Werkzaamheden

 • Correspondentie met administrateurs/VvE beheerders, bestuur, verenigingsleden, externe technische dienst en dergelijke
 • Neemt besluiten (over bijvoorbeeld onderhoud of verduurzamen) in samenspraak met andere eigenaren/bewoners na interne afstemming
 • Controle en beoordeling van de door externe VvE beheerders aangeleverde (financiële) stukken
 • Verwerken van alle mutaties met betrekking tot het lidmaatschap van MHM in de VvE
 • Voeren van de financiële administratie voor een klein aantal verenigingen inclusief opmaak jaarstukken
 • Draagt zorg voor vertegenwoordiging bij VvE vergaderingen
 • Overige voorkomende werkzaamheden

 

Kandidatenprofiel
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat die:

 • Minimaal beschikt over een afgeronde MBO niveau 4 diploma
 • Ervaring op de VvE administratie of in een soortgelijke functie heeft
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden heeft
 • Accuraat en oplossingsgericht is
 • Bereid is om (sporadisch) in de avonduren te werken om VvE vergaderingen bij te wonen

 

Wij bieden
Een zelfstandige functie in een informele sfeer. Salarisindicatie van €4.000 – €5.500 o.b.v. fulltime (38,75 uur), afhankelijk van ervaring en opleiding. Bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals premievrij pensioen, reiskostenvergoeding en (elektrische) fietsregeling.

 

0348-485185                                 www.mhm.nl

 info@mhm.nl                              Vijzelmolenlaan 6F, 3447 GX, Woerden


Open Sollicitatie

Is er momenteel geen (geschikte) vacature voor jou? Stuur ons gerust een open sollicitatie. Vertel ons wie je bent en wat je zoekt via info@mhm.nl